Intervju med den nye rektoren på Ytterøy

Intervju med Trude (nye rektoren)
Fredag 10.06.22 intervjuet vi Trude Langeland Støre. Hun skal snart gå inn i jobben som den nye rektoren på Ytterøy Barne -og Ungdomsskole.

Navn: Trude Langeland Støre

Født: 14.12.1971

Arbeidet på Ytterøy BU siden: 1997, 26 år gammel den gang.

Fra: Levanger

 

 

Hva inspirerte deg i å søke som rektor?
-Jeg kjente at jeg hadde lyst til å spille en annen rolle for å drifte denne skolen, og så kom det en mulighet. for meg er det viktig at noen er opptatt av å videreutvikle denne fine skolen. For at barn og ungdom skal ha det bra.

Hva håper du å gjøre med skolen som rektor?
-Jeg håper at vi fortsatt skal ha det bra og at alle lærer så godt som mulig, at vi skal gjøre det beste vi kan og at foreldrene skal kunne vite hva som skjer både når det er bra og dårlig.

 

Er dette en jobb du har ønsket deg lenge? I så fall hvor lenge?
-Det er ikke en jobb jeg har ønsket meg lenge, men når jeg først fikk muligheten så tok jeg den.

 

Hvorfor vil du gå fra å være lærer til rektor? Tror du det blir en stor overgang?
-Jeg tror det blir en stor overgang og jeg får mindre daglig kontakt med elevene. Jeg er spent, og det blir jo mer kontorarbeid. Jeg synes det er gøy å være med elevene

Er det noen spesielle ting du vil endre med en gang du tar over jobben som rektor?
-Jeg skal ikke gjøre noe med en gang. Fordi jeg må bli kjent med jobben. Trude lurer på om det er noe elevene vil endre på. Vi er opptatt av at elevenes stemmer skal høres, og at man kan være med å påvirke elevenes skolemiljø.

Intervjuet ble avholdt av 7.klasse på Ytterøy Barne og Ungdomskole.