21 bedrifter på Ytterøy vil utvikle seg

Hele 21 bedrifter og konkrete forretningsideer er med i startfasen på omstillingsprosjektet på Ytterøy.

Alle bedriftene vil få besøk av Proneo i løpet av april. Der blir de intervjuet om deres ambisjoner for å utvikle seg videre. Alle bedrifter har fått invitasjon til et fellesmøte på Rampa 19. april.

De bedriftene med størst potensiale blir så med videre i fase to av SMB-utvikling der de får 35 timers bedriftsrådgivning. Det skal danne grunnlaget for å nå de målene som bedriften selv har for å utvikle seg videre. Her er det minimum ti bedrifter i denne fasen. Denne fasen går i fire måneder. Årsaken til at man satser på å utvikle eksisterende bedrifter er at erfaringsvis har de størst sjanse til å lykkes med å skape flere arbeidsplasser.

I tillegg er det å bygge et nettverk for reiselivsbedrifter og utvikle nye tilbud innen reiselivet et viktig mål for prosjektet. Derfor er det også satt av ressurser i prosjektet til det.

Å skape ny matproduksjon i Ytterøykyllings lokaler er et annet mål i prosjektet. Denne bedrifts ideen blir også tatt inn og fulgt opp.

På folkemøtet på Ytterøy kom det opp flere gode forslag til samfunnsutvikling.

Dette er ideer som blir tatt med videre i en prosess som må starte noe senere på grunn av kapasitet. Her er mulig oppstart i 2023, med forberedelser i 2022.

Det er stor interesse blant bedriftene om å skape noe nytt på Ytterøy.

Det er gledelig å se. Målet om å skape flere arbeidsplasser tror vi er mulig å nå, sier næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger kommune.
Proneo er innleid til å kjøre SMB-utvikling-prosessen. Kostnaden på dette er 900.000 kroner. Totalbudsjettet er på 1,25 millioner kroner fordi det gir åpning for å ta inn mer enn ti bedrifter i SMB-utvikling og utvikle ny matproduksjon og et reiselivsnettverk.

Dette er finansiert av Levanger kommune (350.000 kroner), Ytterøykylling (500.000 kroner), Innovasjon Norge (450.000 kroner) og Sparebank1 SMN samfunnsutbytte (100.000 kroner).