Ytterøy historienemnd er oppnevnt etter initiativ
fra Levanger kommune, med mål å få til ei
gards- og ættesoge (slektshistorie) for bygda.
Laget er eier av et stort arkiv som en driver og
sorterer og kopierer for bruk i bygda.
I tillegg drives historiearbeid i vid forstand med registreringer, kursvirksomhet o.l.
Etter forespørsel gir vi også hjelp i slektsgranskning.