Ytterøys historie


Filter by Category

Ytterøy Kobberverk (1630-1912)

1. januar 1630

Bergverksdrifta med koppergruver på Ytterøy skriver seg tilbake til tidlig på 1500-tallet. Dette gjør gruvene her til det eldste bergverket i landet. Kopper- og kopperkisgruvene ble drevet med kortere og lengre mellomrom fram til 1861. Markedet for svovelkis var stort og utskipning av kis til England ble en viktig virksomhet….

Les mer

Fru Inger til Austrått fikk jordegodset på øya som len av Kongen

1. januar 1541

Fru Inger til Austrått var den første og visstnok den eneste lensherren etter reformasjonen. Perioden med styring fra Austrått beskrives av ettertiden som en vanskelig periode, der landbruket ikke på samme måte som tidligere, ble holdt i hevd. Etter hennes tid gikk også eiendommene over på kongens hender.  Kilde: Ytterøy…

Les mer

Det var kobberverk i drift, kanskje allerede på 1500-tallet

1. januar 1500

Ytterøy hadde et kobberverk i drift temmelig tidlig, kanskje allerede fra første del av 1500-tellet. Driften i kobberverket har alltid vært svært ustabil og vanskelig. Vis kobberverket i kart Kilde: Ytterøy “Trondheimsfjordens perle” Utgitt av Ytterøy historienemnd 1995

Les mer

Røvik ble en av få avlsgårder og mottaksgårder for landskyld

1. januar 1329

I 1428 ble Aslak Bolt erkebiskop i Trondheim. Allerede på den første visitasreisen han gjorde til Inntrøndelag i 1329, fikk han opprettet såkalte avlsgårder i distriktet. Disse gårdene skulle fungere som samlestasjoner for den jordleien bøndene skulle betale til bispesetet i form av naturalier. En av disse gårdene var Røvik…

Les mer

Ytterøy under bispesetet i Trondheim

1. januar 1150

Bispesetets sterke stilling i Trøndelag fra ca 1150 er en hovedgrunn til at vi i denne perioden har mange interessante opplysninger om Ytterøy. Øya oppfattes å ha en av de mest sentrale posisjonene i erkebiskopens godspolitikk i Inntrøndelag. Erkebiskopen eier nesten alle gårdene. Dette kan gi en indikasjon på hvilken…

Les mer

Ytterøy prestegjeld

1. januar 1100
Ytterøy prestegjeld

Ytterøy ble tidlig et prestegjeld sammen med Mosvik, kanskje alt på 1100-tallet. En har opplysninger om at det var to kriker på øya, En på Røvik og en på Eid. Når det ble bygget to kirker på et lite sted som Ytterøy, må en gå ut i fra at det…

Les mer

Spesiell varmekjær lauvskog

1. januar 0700

Den varmekjære skogen på øya er ganske spesiell. Noen har knyttet etableringen av disse bestandene til etableringen av kloster på Tautra og munkenes interesse for dyrking og foredling av ulike vekster. Kilde: Lars Forberg

Les mer

Forminner på Ytterøy

1. januar 0550

Ytterøy er rik på fornminner. Noen oldsaker er registrert hos Vitenskapsmuseet i Trondheim. Av funn kan nevnes: Øks, hammer, plogskjær, Celt (huløks), spydspiss og sverdhjalt, pyntesaker. Et av de eldste funnene skriver seg visstnok fra det 6. århundre e. Kr. og beviser at bebyggelsen på Ytterøy må ha skjedd tidlig….

Les mer