Ytterøy skole - Uteområde

Ytterøy skole har et helt nytt uteområde hvor du kan få ut litt energi. Her finner du diverse lekestativer som utfordrer både voksen og ung i fysisk aktivitet. Området har flere benker som kan benyttes for en pust i bakken. Skolen har også en ballbinge med høye nett hvor man kan drive med ballspill.

Midtbygda 100, 7629 Ytterøy