Jørstadsjøen Dampskibskai

Et fint restaurert kaianlegg, hvor det er fint å raste. Det er benker og også en bålpanne til fri benyttelse. Betingelsen er at du rydder fint etter deg. Først på august, som et ledd i den planlagte firedagers fjordseilasen sommeren 2019, anløper SDS Hansteen Jørstadsjøkaia. Det legges opp til festivitas med tablåer, salg av fiskesuppe og tilbud om guidet busstur.

Bilder kommer!