ytteroy.no/om ytteroy.no
<< TILBAKE

Prosjektet "områdetiltak i kulturlandskapet på Ytterøy" ble høsten 2000 kontaktet av en gruppe studenter fra Hint. Studentgruppen, med Stian Løvig, Petter Hamnes, Eirik T. Laberg, Håvard Semundseth og Frode M. Sandseter, studerte informasjonsteknologi på 2. året i Steinkjer. Som sin studentoppgave ønsket de å lage en Ytterøyportal der de kunne profilere de kvaliteter Ytterøya kan tilby innbyggere og tilreisende på internett. Ett av målene var å lette tilgangen på informasjon om Ytterøy og få en oversikt over ulike bedrifter, lag og foreninger på underliggende hjemmesider.

Prosjektet "områdetiltak i kulturlandskapet på Ytterøy" står som oppdragsgiver for prosjektoppgaven. Dette prosjektet kom i stand etter at Ytterøyutvalget på møte 4. juni 1998 nedsatte en styringsgruppe på tre personer. Gruppa som består av Lars Forberg, Trude Nøst og Kjell Olav Vandsvik, skal arbeide med å få i gang en prosess som skal ende opp med en forvaltnings-/bruksplan for Ytterøy. Prosjektets hovedmål er å øke trivselen på Ytterøya ved å ta vare på og utvikle kulturlandskapet, og å bevare og utvikle næringsgrunnlaget.
I jordbruksoppgjøret i 1997 ble det vedtatt å starte opp et arbeid med tiltaksplaner (senere omdøpt til områdetiltak).
Formålet med denne satsingen er å opprettholde eller forbedre miljøkvalitetene i vassdragene og i kulturlandskapet. Områdetiltaksprosjektet på Ytterøya kan betraktes som et Lokal Agenda 21-prosjekt, hvor lokal problemløsing og medvirkning står i fokus.


Forvaltningsplan for Ytterøy 2003

Forvaltningsplan for Ytterøy - vedtatt i ytterøyutvalget den 06.06.2003.
Du kan laste ned forvaltningsplanen som pdf-fil ved å trykke her.
Du må ha programmet Adobe/Acrobat Reader for å lese pdf-filen. Dette er et gratisprogram som du kan laste ned her.

Internt
<< YTTEROY.no >>
Til forsiden!
Om Ytterøy
Kart
Bildearkiv
Næringsliv, Lag & Foreninger på Ytterøy
ferge
E-Postliste
Ut i verden!
Kontakt oss!
Om Ytteroy.no