Ytterøy bygdetun

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun søker etter

SOMMERVERTER

oppe i Ytterøy Bygdetun sommeren 2022

Tunet skal være åpent 4 dager i uken i hele juli. Bygdetunet trenger derfor vertskap!

Vi søker personer over 17 år som kan være verter i en – fire uker i juli 2022.  Vertene må være interessert i å formidle gårdshistorien oppe i tunet.

Bygdetunet vil være åpent mellom 12.00 – 16.00 torsdag til søndag i disse ukene.

 

Arbeidsoppgavene vil først og fremst gå ut på å ta imot besøkende, lede omvisninger og gjøre noe forefallende arbeid. Det vil være dyr på gården og de må ha mat og stell.  Opplæring vil bli gitt.  Lønn etter avtale.

 

Send en skriftlig søknad til

Elin Søtvik Johannesen

Elin.johannesen@levanger.kommune.no

 Frist: 26. mai 2022