Vertskap oppe i Ytterøy Bygdetun sommeren 2023

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun søker etter

SOMMERVERTER

sommeren 2023

Ytterøy Bygdetun skal være åpent 4 dager i uken i hele juli måned. Bygdetunet trenger derfor vertskap!

 Vi søker personer over 17 år som kan være verter i en – fire uker. Bygdetunet vil være åpent mellom 12.00 – 16.00 torsdag til og med søndag i disse ukene.

 Arbeidsoppgavene vil først og fremst gå ut på

  • å ta imot besøkende
  • lede omvisninger
  • selge kaffe og vafler
  • Dyrehold: Det vil være dyr på gården og de skal ha mat og stell.

 Opplæring vil bli gitt.  Lønn etter avtale.

 Send en skriftlig søknad innen 31. mai 2023 til

Elin Søtvik Johannesen

Elin.johannesen@levanger.kommune.no