Vi på ungdomskolen har hatt et prosjekt som heter «Velkommen av havet».  Det har gått over tre forskjellige dager hvor vi har lært mye. Dette er et prosjekt gjennom den kulturelle skolesekken.  Vi startet prosjektet i vår med et møte på ettermiddagstid. Vi fikk møte Kari Andresen som lurte på hva som var i fjorden rundt Ytterøy. Elever, foreldre og lokale fiskere delte på kunnskapene sine om hvilke arter som finnes i fjorden rundt Ytterøy.

Nå i høst fikk vi være med på båttur, hvor vi trakk krabbe- og krepseteiner. Da fikk vi god hjelp av Nils Thorsen og Torbjørn Tyholt. Vi var en hel dag ved fjorden i småbåthavna. Vi fisket med fiskestang og vi fikk lært oss hvordan man fileterer fisk og renser krabbe.

Neste dag fikk vi besøk av kokken Arild Holberg. Han ga oss i oppdrag å lage retter ut ifra det vi hadde fått dagen før. Vi laget retter som ceviche, blåskjellsuppe og en rett som ble kalt Torsk og tango. Vi fikk også smake sjøkreps, noe som var nytt for alle. Det ble stor suksess!