Ungdomshus på Ytterøya

Vi i Ungdomslaget Vårglimt på Ytterøya er godt i gang med å etablere et ungdomshus i kjelleren på Bua Dekor. Hele prosessen startet i 2020, der vi gjennom en undersøkelse fikk se at ungdommene på Ytterøya ønsket seg en møteplass. Vi tok på oss oppgaven og undersøkte etter et egnet lokale. Vi endte opp med kjellerlokale på Bua Dekor, hvor vi har ca.100m2 å leie. Dette vil kun være en kostnad for Ungdomslaget, og søkte derfor til kommunen om å betale husleia. En samarbeidsavtale med kommunen er skrevet under på, og de dekker husleia.

 

For å gi ungdommen et best mulig tilbud trengs det en oppussing, møbler og utstyr. Vi har derfor søkt til ulike foreninger og bedrifter om tilskudd, hvor det hittil har kommet inn 165 000kr. Dette vil bli brukt på et stort nok rømningsvindu, nytt kjøkken, nytt gulv, maling, lydanlegg og annet ønskelig utstyr ungdommen ønsker seg. For å vite hva ungdommen på Ytterøya ønsker seg, har vi dannet et husråd med 2 fra ungdomslagets styre, og 4 av ungdommene på Ytterøya. Dette husrådet vil være med på å forstå hva brukerne selv ønsker seg.

 

Formålet med ungdomshuset er å gi en møteplass for ungdom på Ytterøya, hvor det naturligvis vil være rusfritt. Vi ser for oss faste åpningstider for ulike aldersgrupper, og i den anledning vil vi trenge at bygda bidrar, med for eksempel vakter. Målet er å komme i gang i løpet av året 2021, og gleder oss til å kunne bidra til et nytt tilbud for Ytterøyas barn og ungdom!