Trapp Uten Navn – Noe unikt på Ytterøy!

Trimtrappa har blitt noe helt annet enn vi først så for oss. Nå skal vi skape noe unikt med mange flotte delopplevelser i tilknytning til trapp bak skole og barnehage! Vi har innledningsvis hatt som mål å skape en arena for størst mulig grad av brukerinvolvering og at brukerne skal få føle en nærhet til prosjektet. Derfor har vi presentert prosjektet til mange ulike lag og foreninger den siste tiden, og fått mange gode innspill. Rett over påske vil vi kalle inn hele bygda til et allmøte der vi ønsker å presentere prosjektet på en solid og godt forankret måte. Dette prosjektet skal fremme bolyst på Ytterøy og bidra til positiv omdømmebygging og stolthet av å bo på Ytterøy i Levanger kommune!

Vi har opprettet en egen side der vi kommer til å legge ut fortløpende informasjon fra prosjektet og hvordan det bærer frem. Siden heter «Trapp Uten Navn» med den grunn at vi vil starte en konkurranse etter allmøtet der vi ønsker forslag til navn på trappeopplevelsen.

Vi kommer også med oppdateringer om prosjektet videre på Ytterøy sin Facebook-side i tillegg til ytteroy.no, men da med lengre intervall.

Trappegruppa