Oppdatering fra Ytterøyparken

Som mange har fått med seg har det blitt foreløpig stans i prosjektet. Området der parken skal bygges innehar naturtyper som gjør at vi må søke dispensasjon i LNFR-området (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Søknaden er levert, men har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette vil si at vi ikke kan komme i gang med grunnarbeid og bygging før til september/oktober.

Dersom søknaden mot formodning ikke blir godkjent, står vi klare til å tenke nytt. Visjonen og ideene ligger der, så parken skal bli en realitet!

Vi har likevel stor tro på at søknaden blir godkjent og at vi snart står med spaden i jorda!