Nedbrenning av Slipern

10. April ble bygget “Slipern” brent ned. Nebrenningen ble gjort kontrollert av det lokale brannvesnet.