Merking av kattugle

I dag har det igjen blitt merket kattugler på øya. Denne gangen var det ungene som ble merket for livet. For noen uker siden var det mordyrene som ble merket/kontrollert. Uglene ruger i ca. en mnd. før eggene klekkes. Deretter er de i kassa omtrent like lenge før de tar det store spranget. Da er de fremdeles avhengige av å bli fôret av foreldrene. Utpå høsten, når de kan fange mus, frosk og småfugl selv, jages de ut av territoriet av sine foreldre.

Det er Jan Erik Frisli, som i tett samarbeid med Karl Laugsand,  har stått for denne begivenheten hvert år og har gjort det de siste 20 årene.

Han har ca 160 kasser å gå over hver vår og har i år ca 60 hekkinger i kassene rundt omkring i fylket vårt. På øya har vi i dag ca 15 kasser og i år var det hekking i fire av disse. Det var fire egg i hver kasse og merkinga i dag viste at det var 14 unger som hadde overlevd – ikke verst. Ønsker noen å være med på merking til neste år, så ta gjerne kontakt med undertegnede. Det er en opplevelse litt utenom det vanlige;-)