Merking av kattugle

Merking av kattugleunger er en årlig happening på øya. Jan Erik Frisli har maaange kasser i nordfylket og  kommer over for å sjekke morugla og deretter ungene noen uker etter.
7 unger ble merket i år. Osa-kassa hadde fire røytegg (ikke befrukta)