Kjære fastboende og fritidsboligeiere på Ytterøya!

Som flere vet pågår det et forprosjekt i Levanger kommune med utredning for å få lagt kommunal vannledning ut til øya. Dette skal legges frem for politisk behandling i løpet av april/mai.

I den forbindelse er det gjennom Ytterøyutvalget satt ned en egen komite for å se på utbygging av Ytterøy Vannverk. Denne komiteen har som oppgave å se på mulige trasèer for utbygging av vannettet på øya og kartlegge interesse for tilknytning til kommunalt vann for både helårs og fritidsboliger, næring og gårdsbruk.

Som en del av denne kartleggingen ønsker komiteen i første omgang innspill fra alle disse gruppene på øya som ønsker å koble seg til kommunalt vann. Vi prøver denne metoden først før vi evt. kontakter hver enkelt grunneier enten ved dørbesøk eller pr.telefon.

Vi håper at alle ser fordelen med å få tilgang på kvalitetsmessig trygt vann uten mengdebegrensning både nå og i fremtiden.

Interesserte bes meldes seg til komiteens leder Arnstein Holmli

Tlf. 932 62 551.

Mail: aholmli@gmail.com

PS: Vi er fortsatt tidlig i forprosjektet og har ikke svar på alt av spørsmål rundt dette pr.nå. Dette er i første omgang kun en kartlegging som vi trenger for videre arbeide med dette.