Hva skjer med www.ytteroy.no fremover?

01.04.2021    |    Nyheter    |     Ytterøyutvalget ved Per Aunan

Re-lansering av Ytterøyportalen (www.ytteroy.no)

F.o.m. 2021 er det nå Ytterøyutvalget som eier og drifter Ytterøyportalen. Etter overtakelsen, ble det i Arbeidsutvalget til Ytterøyutvalget, bestemt at Per Aunan fikk i oppdrag å organisere og opprette en organisasjon for drift av portalen. Aunan etablerte en arbeidsgruppe, bestående av han selv, Wenche Skauge (representant for annonsørene) og Sigbjørn Skauge (Skauge Consulting – har vært teknisk designer og drifter også før eierskiftet)

Arbeidsgruppen har etterhvert etablert en driftsorganisasjon, og nøkkelpersoner som har takket ja til roller har etterhvert blitt med i arbeidsgruppen.

Driftsorganisasjon

Teknisk drift

Driftsorganisasjonen er delt i to, der Sigbjørn Skauge i Skauge Consulting står for teknisk drift, som er web-server, vedlikehold og oppdatering av Wordpress-plattform, plug-ins og konsulent ved implementering av løsninger.

Web-redaksjon

Den andre delen driftsorganisasjonen, er en web-redaksjon.
Web-redaksjonen ledes av to web-redaktører, Per Nøst og Erling Daae Forberg, som vil ha hovedansvaret for å lede innholdsproduksjon.
I tillegg til de to web-redaktørene, vil også representant for annonsørene (Wenche) være med, og en representant for eier av portalen; Ytterøyutvalget (Per).
Som rådgiver/sparringpartner for markedsføring, trender, utvikling m.m. har vi også fått med oss Tor Martin Norvik på laget, og vil også delta i web-redaksjonen.

Historie-redaksjon

I tillegg til overnevnte web-redaksjon, vil det også være en historie-redaksjon, og her har vi fått med Ytterøy Historienemd og Stiftelsen Ytterøy Bygdetun, som innholdsleverandører av Ytterøyas historie. Disse to organisasjonene har også sine samarbeidspartnere, som vi har fått signaler om vil bidra. Inntil videre formell avklaring om hvem som blir med, nevner vi ingen navn enda.

Innholdsproduksjon

Nyheter/artikler

Nyheter/artikler publiseres av deg som bidragsyter/forfatter i selvbetjent løsning på Ytterøyportalen.

Aktivitetskalenderen

Arrangement og aktiviteter flere kan delta på publiseres av deg selv i selvbetjent løsning på Ytterøyportalen, som enten du selv står for eller du publiserer for ditt lag eller organisasjon.

Både nyheter og aktivitetskalenderen vil modereres av web-redaktørene, slik at vi unngår uheldige publikasjoner, og publikasjoner som ikke er relatert til Ytterøya.

Digitalt kart

Flere av oss, og spesielt en del av de som besøker oss, har savnet en del informasjon om hvor bedrifter, steder, turløyper og sykkelruter er på øya, og det er derfor etablert et digitalt kart på Ytterøyportalen.
Dette kartet vil i tiden fremover stadig oppdateres med slike opplysninger.
Kartet fungerer meget godt i fullskjerm på en smarttelefon og nettbrett når du sykler rundt, der slike opplysninger dukker opp i kartet når du er i nærheten. Det siste forutsetter at du har slått på posisjonsdata på din mobil eller nettbrett.

Historie

Ytterøya sin historie vil bli publisert i artikler og gitt en dato som representerer tidsperioden som beskrives i artikkelen. Alle historieartiklene vil vises i en vertikal tidslinje, som du scroller nedover og historiene dukker opp i kronologisk orden (altså i den tidsperioden historien hører hjemme).

Økonomi

Økonomien for drift av Ytterøyportalen, vil baseres på annonsørbetaling fra bedrifter eller andre tilbydere/organisasjoner tilknyttet Ytterøya, og som en motytelse for betaling er annonsørene viet en god plassering på Ytterøyportalen. I tillegg vil en motytelse fra oss, både Ytterøyportalen, innbyggere og lesere, være at vi har aktivitet på nettsiden med å publisere nyheter, arrangement og aktiviteter i aktivitetskalenderen, OG at Ytterøya sin historie blir dokumentert/publisert, slik at både gamle og nye lesere bruker Ytterøyportalen.

Hva vil du Ytterøyportalen skal være?

Hva skal Ytterøyportalen være, hvem er den til for, hva ønsker dere lesere/brukere å finne på denne portalen? Det kan det være ulike oppfatninger om, og ønskene subjektive. Vi i arbeidsgruppen, og redaktørene ønsker å finne ut av dette, derfor vil det straks dukke opp en forespørsel når du besøker Ytterøyportalen (www.ytteroy.no), om du vil gi oss din tilbakemelding gjennom en spørreundersøkelse. Vi håper derfor at alle tar seg tid til å gjennomføre spørreundersøkelsen slik at vi får ditt og andres innspill til hva og hvordan vi skal utvikle Ytterøyportalen videre.