Flere fergeavganger og utvidet rutetabell fra 1. august 2022 er vedtatt av fylkestinget

Ny rutetabell f.o.m. 1. august 2022 er nå vedtatt i fylkestinget.

Endelig kommer tiltakene for å øke kapasiteten (flere avganger), bedre arbeidspendling for turnus-/skiftarbeidere (siste avgang kl. 23.10 fra Levanger) OG enklere for barn og ungdom å delta i aktiviteter på fastlandet ettermiddag/tidlig kveld (ekstra avgang kveldstid gir flere returmuligheter). I tillegg er det lagt inn en tidligere avgang på natt/morgen, for bl.a. inn-/uttransport av slaktekylling.

I sak 38/22 i fylkestinget 15.-16. juni, ble det foreslått en tilleggsbevilgning på 1 million, som sammen med de tidligere bevilgede 3 millioner pr. år (desember 2021) sikrer at tiltakene er finansiert fra 1. august i år. Vedtaket er også fulgt opp med vedtatt tekst i utfordringsdokumentet, som igjen er førende for fylkesdirektørens forslag til økonomiplan 2023-2027.

Vedtaksteksten er:

Ferge Levanger-Hokstad. Økt åpningstid og frekvens på Levanger-Hokstad vedtatt i sak 38/22 evalueres sammen med Levanger kommune og søkes videreført med minimum samme nivå i 2023.”

For de som ønsker å se vedtaket på trykk, finner du protokollført vedtak til nedlasting her.

Tilbudet er litt under det vi ønsker f.o.m. neste anbud, som etter planen skal tre i kraft f.o.m. 2025, men er likevel et kraftig løft i forhold til dagens åpningstid, kapasitet og frekvens. Det valgte nivået er rutetabell D, og det vi ønsket nå og videreført fra 2025 er rutetabell E. Forskjellen mellom de to alternativene er at rutetabell E ville gitt lengre åpningstid og hyppigere frekvens også på lørdag og søndag.

Rutetabell alternativ D: