Flere avganger fredag og søndag.

Informasjon fra ATB:

Det blir beklageligvis kort varsel, men økt produksjon fredag og søndag på rute 950 Levanger – Hokstad iverksettes nå neste uke.

Grunnen til den snarlige oppstarten er så vi rekker pinsehelgen.

Vi håper endringen blir godt mottatt og reduserer antall gjenstående nå gjennom sommersesongen.

Rutetabell og artikkel ligger på atb.no

https://www.atb.no/forside/aktuelt/ruteendring-linje-950-levanger-hokstad