Bygdefiber

Nå er vi i gang!

23. mai Hadde en liten prat med Rønning fra Bergs maskin og 3 fra NTE ifbm at de hentet kontraktene.
De har tidligere snakket om et møte med abonnentene. Det blir det ikke noe av, men derimot skal info sendes ut til husstandene som forteller litt om hvordan en skal foreta det arbeidet en skal utføre selv ved huset. Ved spørsmål blir man oppfordret til å ringe Bergs maskin eller NTE.
For øvrig, koblingsboks blir montert på utsiden av huset.
Fritidsboligeierne skal bli kontaktet av NTE når det vet mer eksakt hvor traseene blir liggende.