Årsmøte Ytterøy Utmarkslag

Onsdag 13.mars hadde Ytterøy Utmarkslag årsmøte på Rampa og benyttet samtidig anledningen til å takke Ole Aksel Forberg for det engasjement han har vist for laget. Ole Aksel har bidratt som daglig leder for Ytterøy Utmarkslag i 25år og har vært en viktig brikke i organiseringen og forvaltningen av rådyrjakta på Ytterøya. Uten en riktig og forsvarlig forvaltning av rådyrstammen på øya har det nok ikke vært mulig å drive en slik virksomhet som igjen skaper store verdier og har derfor en stor betydning som bidragsyter for lokalsamfunnet. Ole Aksel har i tillegg til å organisere jakta her hjemme også bidratt med foredrag rundt om i landet slik at andre også har dratt nytte av våre erfaringer. Dette har vært med på å sette Ytterøy på kartet også utover landets grenser. Ole Aksel har nå overlatt stafettpinnen videre til Ole Kristian Johnsen.