32 000 kr til årets demensaksjon!

Vi i valgfaget Innsats for andre har deltatt i demensaksjonen i samarbeid med Nasjonalforeningen. Vi har blant annet gått med bøsser og samlet inn penger og stått på stand på Coop. Vi har også satt oss inn i sykdommen demens. Vi har hatt ekstra fokus på Alzheimer. Vi har også satt oss inn i de pårørendes situasjon. Vi har blant annet lært at demens kan bli kalt en pårørendesykdom. Det betyr at de nærmeste ofte er i en vanskeligere situasjon enn de med sykdommen selv.

Når man har demens, mister man koblingen mellom hjernecellene. Dette resulterer i tap av språk, hukommelse, konsentrasjon og det å komme seg frem. Dette kan oppstå gradvis over tid. Omtrent 100 000 har demens i Norge. Disse er stort sett i alderen 65- 90 år.

Disse pengene skal blant annet bli brukt til forskning på demens. Gjennom bøsseaksjonen ble det ble samlet inn 32 000 kr på Ytterøya 🙂  Det synes vi var supert:-)