Ytterøy bergverk

Ytterøy - et gruvesamfunn. Ytterøy har en betydelig historie som gruvesamfunn, noe som forbauser mange i dag. Ett av de eldste bergverk nordenfjells befant seg på bygda. Det er mye som taler for at…