Ytterøy kirke sett fra Øvre.
Fotografert i oktober 2002 av Kjell-Einar Zahl

Lukk