Ytterøy under bispesetet i Trondheim Categories: Kirke, Samfunn Timelines: Historie

Bispesetets sterke stilling i Trøndelag fra ca 1150 er en hovedgrunn til at vi i denne perioden har mange interessante opplysninger om Ytterøy. Øya oppfattes å ha en av de mest sentrale posisjonene i erkebiskopens godspolitikk i Inntrøndelag. Erkebiskopen eier nesten alle gårdene. Dette kan gi en indikasjon på hvilken verdi disse eiendommene ble tillagt.

Kilde: Ytterøy “Trondheimsfjordens perle” Utgitt av Ytterøy historienemnd 1995