Ytterøy prestegjeld Categories: Kirke, Samfunn Timelines: Historie

Ytterøy ble tidlig et prestegjeld sammen med Mosvik, kanskje alt på 1100-tallet. En har opplysninger om at det var to kriker på øya, En på Røvik og en på Eid. Når det ble bygget to kirker på et lite sted som Ytterøy, må en gå ut i fra at det var god økonomi og mye folk på stedet.

Kilde: Ytterøy “Trondheimsfjordens perle”. Utgitt av Ytterøy historienemnd 1995