Ytterøy Kobberverk (1630-1912) Categories: Gruvedrift, Ytterøy Kobberverk Timelines: Historie

Bergverksdrifta med koppergruver på Ytterøy skriver seg tilbake til tidlig på 1500-tallet. Dette gjør gruvene her til det eldste bergverket i landet.

Kopper- og kopperkisgruvene ble drevet med kortere og lengre mellomrom fram til 1861. Markedet for svovelkis var stort og utskipning av kis til England ble en viktig virksomhet. I topp-året 1867 var 455 mann i arbeid i gruvene, og det ble utvunnet 20-30 % av verdensproduksjonen.

Gruvedrifta ble avviklet før 1. verdenskrig (1912), men vi kan fortsatt se tydelige spor etter den i form av ovner, sinker og gruveinnganger.

Vis kobberverket i kartet