Spesiell varmekjær lauvskog Categories: Natur Timelines: Historie

Den varmekjære skogen på øya er ganske spesiell. Noen har knyttet etableringen av disse bestandene til etableringen av kloster på Tautra og munkenes interesse for dyrking og foredling av ulike vekster.

Kilde: Lars Forberg