Røvik ble en av få avlsgårder og mottaksgårder for landskyld Categories: Samfunn Timelines: Historie

I 1428 ble Aslak Bolt erkebiskop i Trondheim. Allerede på den første visitasreisen han gjorde til Inntrøndelag i 1329, fikk han opprettet såkalte avlsgårder i distriktet. Disse gårdene skulle fungere som samlestasjoner for den jordleien bøndene skulle betale til bispesetet i form av naturalier. En av disse gårdene var Røvik på Ytterøy, hvor det også lå en kirke.

Kilde: Ytterøy “Trondheimsfjordens perle”. Utgitt av Ytterøy historienemnd 1995