Fru Inger til Austrått fikk jordegodset på øya som len av Kongen Categories: Samfunn Timelines: Historie

Fru Inger til Austrått var den første og visstnok den eneste lensherren etter reformasjonen. Perioden med styring fra Austrått beskrives av ettertiden som en vanskelig periode, der landbruket ikke på samme måte som tidligere, ble holdt i hevd. Etter hennes tid gikk også eiendommene over på kongens hender.  Kilde: Ytterøy Trondheimsfjordens perle. Bygdehistorie i tekst og bilder utgitt av Ytterøy historienemnd 1995,