Forminner på Ytterøy Categories: Fornminner Timelines: Historie

Ytterøy er rik på fornminner. Noen oldsaker er registrert hos Vitenskapsmuseet i Trondheim. Av funn kan nevnes: Øks, hammer, plogskjær, Celt (huløks), spydspiss og sverdhjalt, pyntesaker. Et av de eldste funnene skriver seg visstnok fra det 6. århundre e. Kr. og beviser at bebyggelsen på Ytterøy må ha skjedd tidlig.

Klokkerstein på prestegårdsjordet er det mest kjente oldfunnet på øya. Det er en mannshøy runestein, som opprinnelig har tjent som bauta over en gravhaug litt vestafor der den nå rager. Runene er litt etter litt blitt utvisket, slik at de ikke har latt seg tyde. Først i 1982 er tegnene forsøkt renset og delvis tydet, uten å kunne leses i sammenheng. Enkelte av runene framtrer så pass tydelig at de er lesbare. Det verserer sagn om denne Klokkesteinen i forskjellige varianter. Ett går ut på at bautasteinen snur seg hver gang den hører kirkeklokkene ringe.

Kilde: Ytterøy “Trondheimsfjordens perle”. Utgitt av Ytterøy historienemnd 1995