Ytterøy Skole

Ytterøy skole har et helt nytt uteområde hvor du kan få ut litt energi. Her finner du diverse lekestativer som utfordrer både voksen og ung i fysisk aktivitet. Området har flere benker som kan…


Ytterøy bergverk

Ytterøy - et gruvesamfunn. Ytterøy har en betydelig historie som gruvesamfunn, noe som forbauser mange i dag. Ett av de eldste bergverk nordenfjells befant seg på bygda. Det er mye som taler for at…