Velkommen til Ytterøy


Trondheimsfjordens Perle

Velkommen til Ytterøy


Trondheimsfjordens Perle

Om Ytterøy

Ytterøy er ei øy midt i indre Trondheimsfjorden. Øya er ca 13,5 km lang og 4,3 km bred på det bredeste. Totalarealet er ca. 28 kvadratkilometer og terrenget er dels kupert. Berggrunnen består mye av lettforvitrelig skifer som gir et næringsrikt jordsmonn. Dette sammen med relativt store områder med marine avsetninger av leire og sand, gir øya en rik og variert flora. Høyeste topp er Korshylla på 215 moh. Kommunikasjonsmessig er øya bundet til kommunens administrasjonssenter med en halvtimes fergereise.

Ytterøyferga

Neste avgang fra Levanger

Neste avgang fra Ytterøy

* Se info på fergesiden

Se all fergeinfo
Send oss din nyhet!